Genesis 28:7

PBG(i) 7 I Jakób posłuszny był ojcu swemu i matce swojej, i poszedł do krainy Syryjskiej;