Genesis 26:6

PBG(i) 6 Tedy Izaak mieszkał w Gerar.