Genesis 21:33

PBG(i) 33 I nasadził Abraham drzewa w Beerseba, i wzywał tam imienia Pana Boga wiecznego.