Genesis 1:23

PBG(i) 23 I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień piąty.