Genesis 18:23

PBG(i) 23 I przystąpił Abraham, i rzekł: Izali też zatracisz sprawiedliwego z niezbożnym?