Genesis 13:13

PBG(i) 13 Ale ludzie w Sodomie byli źli i wielcy grzesznicy przed Panem.