Genesis 11:23

PBG(i) 23 I żył Sarug po spłodzeniu Nachora dwieście lat, i spłodził syny i córki.