Galatians 5:8

PBG(i) 8 Ta namowa nie jestci z tego, który was powołuje.