Galatians 1:22

PBG(i) 22 A byłem nieznajomym z twarzy zborom żydowskim, które są w Chrystusie;