Galatians 1:19

PBG(i) 19 A inszegom z Apostołów nie widział, oprócz Jakóba, brata Pańskiego.