Ezra 2:18

PBG(i) 18 Synów Hasumowych dwieście dwadzieścia i trzy.