Ezekiel 6:7

PBG(i) 7 I padnie zraniony w pośrodku was, a poznacie, żem Ja Pan.