Exodus 8:4

PBG(i) 4 Tak na cię, jako na lud twój, i na wszystkie sługi twoje polezą żaby.