Exodus 36:33

PBG(i) 33 A uczynił też drąg pośredni, aby przechodził przez pośrodek desek od końca do końca.