Exodus 2:4

PBG(i) 4 A stała siostra jego z daleka, aby wiedziała, co się z nim dziać będzie.