Exodus 20:8

PBG(i) 8 Pamiętaj na dzień odpocznienia, abyś go święcił.