Exodus 20:16

PBG(i) 16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego.