Exodus 12:49

PBG(i) 49 Prawo jedno będzie w ziemi urodzonemu i przychodniowi, który jest gościem między wami.