Ephesians 6:3

PBG(i) 3 Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.