Ephesians 5:32

PBG(i) 32 Tajemnica to wielka jest; lecz ja mówię o Chrystusie i o kościele.