Ecclesiastes 5:2

PBG(i) 2 Bo jako sen przychodzi z wielkiej pracy, tak głos głupiego z wielu słów.