Ecclesiastes 2:4

PBG(i) 4 Wielkiem sprawy wykonał; pobudowałem sobie domy, nasadziłem sobie winnic;