Deuteronomy 5:2

PBG(i) 2 Pan, Bóg nasz, uczynił z nami przymierze na górze Horeb.