Deuteronomy 32:26

PBG(i) 26 Rzekłem: Rozproszę je po kątach, i wygubię między ludźmi pamiątkę ich.