Deuteronomy 28:42

PBG(i) 42 Wszystkie drzewa twoje, i owoc ziemi, szarańcza pożre.