Daniel 7:3

PBG(i) 3 A cztery bestyje wielkie występowały z morza, różne jedna od drugiej.