Daniel 5:28

PBG(i) 28 Peres, rozdzielone jest królestwo twoje, a dane jest Medom i Persom.