Daniel 4:24

PBG(i) 24 Tenci jest wykład, o królu! i ten dekret Najwyższego, który wyszedł na króla, pana mego;