Daniel 3:9

PBG(i) 9 A mówiąc rzekli do króla Nabuchodonozora: Królu, żyj na wieki!