Daniel 3:4

PBG(i) 4 A woźny wołał wielkim głosem: Wam się opowiada, ludziom, narodom, i językom;