Daniel 1:9

PBG(i) 9 I zjednał Bóg Danijelowi łaskę i miłość przed obliczem przełożonego nad komornikami.