Daniel 1:16

PBG(i) 16 Przetoż on sługa brał on obrok potraw ich, i wino napoju ich, a dawał im jarzyny.
Reformed Dating