Colossians 2:9

PBG(i) 9 Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie.