Colossians 1:17

PBG(i) 17 A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim stoi.