Acts 8:8

PBG(i) 8 I stała się radość wielka w onem mieście.