Acts 8:35

PBG(i) 35 Tedy otworzywszy Filip usta swe, a począwszy od tego Pisma, opowiadał mu Jezusa.
Reformed Dating