Acts 7:54

PBG(i) 54 Tedy słuchając tego, pukali się w sercach swych i zgrzytali na niego zębami.