Acts 6:4

PBG(i) 4 A my modlitwy i usługi słowa pilnować będziemy.