Acts 2:21

PBG(i) 21 I stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia Pańskiego, zbawion będzie.