Acts 28:24

PBG(i) 24 Tedy niektórzy uwierzyli temu, co mówił, a niektórzy nie uwierzyli.