Acts 27:14

PBG(i) 14 Lecz niedługo potem uderzył na nie wiatr gwałtowny, który zowią Euroklidon.