Acts 15:41

PBG(i) 41 I przechodził Syryję, i Cilicyję, utwierdzając zbory.