Acts 14:24

PBG(i) 24 A przeszedłszy Pisydyję, przyszli do Pamfilii.