Acts 13:40

PBG(i) 40 A przetoż patrzcie, aby na was nie przyszło to, co powiedziano w prorokach: