Acts 12:22

PBG(i) 22 A lud wołał: Głos Boży a nie człowieczy.