Acts 11:4

PBG(i) 4 Tedy począwszy Piotr, powiadał im porządnie, mówiąc: