Acts 10:35

PBG(i) 35 Ale w każdym narodzie, kto się go boi, a czyni sprawiedliwość, jest mu przyjemnym.
Reformed Dating