3 John 1:8

PBG(i) 8 My tedy takowych powinniśmy przyjmować, abyśmy byli pomocnikami prawdzie.