3 John 1:1

PBG(i) 1 Starszy Gajowi miłemu, którego ja miłuję w prawdzie.