2 Timothy 1:11

PBG(i) 11 Której jam jest postanowiony kaznodzieją i Apostołem, i nauczycielem pogan.